Jaarstukken 2020
portal

Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet Normering Topinkomens (WNT) verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde “topfunctionarissen”. “Topfunctionarissen” zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt.

Wet Normering Topinkomens (WNT)
De WNT is van toepassing op de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het voor de gemeente toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 bij een voltijd dienstverband. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum. Bij een dienstverband korter dan een jaar wordt deze norm omgerekend naar de periode waarin de functionaris in dienst is geweest.

Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

G.A. van Egmond

M.R. Gorsse

A. van Mazijk

C. de Vries

F.H.A. Lommen

Functiegegevens

Griffier

Directeur I

Gemeente-secretaris

Griffier

(plv) Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1-1 t/m 31-7-2020

1-1 t/m 31-12-2020

1-1 t/m 31-12-2020

1-9 t/m 31-12-2020

1-8 t/m 31-8-2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1 fte

1 fte

1 fte

1 fte

0,944 fte

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 82.065

€ 116.001

€ 127.206

€ 30.456

€ 6.752

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 11.632

€ 20.345

€ 20.669

€ 5.279

€ 1.112

Subtotaal

€ 93.697

€ 136.346

€ 147.875

€ 35.735

€ 7.864

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 116.975

€ 201.000

€ 201.000

€ 67.000

€ 16.079

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging in 2020

€ 93.697

€ 136.346

€ 147.875

€ 35.735

€ 7.864

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1

G.A. van Egmond

M.R. Gorsse

A. van Mazijk

Functiegegevens

Griffier

Gemeente-
secretaris (wnd)
/ programma-
directeur

Gemeente-secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1-1 t/m 31-12-2019

1-1 t/m 31-12-2019

16-9 t/m 31-12-2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1 fte

1 fte

1 fte

Dienstbetrekking?

Ja

ja

ja

Bezoldiging 2019

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 106.664

€ 116.383

€ 36.656

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 18.034

€ 19.653

€ 5.791

Subtotaal

€ 124.698

€ 136.036

€ 42.447

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

€ 194.000

€ 56.871

Totale bezoldiging in 2019

€ 124.698

€ 136.036

€ 42.447

Per 1 augustus 2020 is griffier G.A. van Egmond met pensioen gegaan. In bovenstaande tabel over het jaar 2020 is hij daarom voor de eerste 7 maanden van 2020 opgenomen. De nieuwe griffier C. de Vries die op 1 september 2020 is gestart, is voor 4 maanden opgenomen. De plaatsvervangende griffier, F.H.A. Lommen, is conform de regelgeving voor 1 maand opgenomen in bovenstaande tabel van 2020.

De gemeentesecretaris A. van Mazijk is gedurende het hele jaar gemeentesecretaris geweest.
In een gedeelte van 2018 en een gedeelte van 2019 heeft M.R. Gorsse als waarnemend gemeentesecretaris opgetreden terwijl dit voor 2020 niet van toepassing was. Conform de regelgeving worden de leidinggevende topfunctionarissen, die dit langer dan een jaar gedaan hebben en na de ontheffing uit de functie nog in dienst blijven, voor 4 jaar meegenomen in de WNT. Vandaar dat M.R. Gorsse in bovenstaande tabel ook voor 2020 is opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39