Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Kostendeclaratie college

In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke onkosten het college in het afgelopen jaar heeft gemaakt en wat er is betaald in het kader van de uitoefening van het ambt. Een deel van de kosten heeft betrekking op het college als geheel en zijn niet uitgesplitst per persoon. Deze kosten zijn opgenomen onder "Voltallige college". De vervoerskosten, die gemaakt worden voor gemeenschappelijke regelingen worden niet doorbelast.

Type kosten

Goederen en diensten

Receptie, attentie en repr. kosten

Studie dagen / cursus / opleidings plan

Reis en verblijf-kosten

Lidm.sch./
contr. en donaties

TOTAAL

Weth. Bouw

-

18

1.500

-703

359

1.174

Weth. Rouwendal

-

226

1.486

-

359

2.071

Weth. van Eekelen

-

256

125

874

924

2.179

Burg. Tigelaar

-

57

-

3.773

613

4.443

Weth. Stemerdink

-

26

-

523

359

908

Weth. Kist (v.a. 23/9)

-

-

-

-

-

-

Voltallig college *)

4.913**

22.525

-

-

-

27.438

Totaal

4.913

23.108

3.111

4.467

2.614

38.213

Bedragen x € 1

*

Kosten niet toe te rekenen aan één specifiek lid van het college.

**

Inclusief verzekeringen en € 1.400 corona gerelateerde kosten

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39