Jaarstukken 2020
portal

Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

Opeens was alles anders

Met het jaarverslag 2020 legt de gemeente Leidschendam-Voorburg verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Een jaar waarin we 75 jaar vrijheid vierden, maar door de coronacrisis veel van onze vrijheid inleverden. Een jaar waarin somberheid en verslagenheid, maar ook creativiteit, flexibiliteit en zorgzaamheid een grote rol speelden.

In 2020 werd de coronacrisis in het voorjaar de dominante factor in ons sociale en werkende leven. In Leidschendam-Voorburg is alles op alles gezet om vanaf het begin van de crisis te zorgen dat de gewone dienstverlening voor onze inwoners kon blijven doordraaien. Deze werd zelfs uitgebreid met de uitvoering van landelijke regelingen, zoals de TOZO. We zorgden ervoor dat de groepen in de gemeente die extra hulp nodig hadden, dat ook kregen. Of het nou ging om kwetsbare inwoners, ondernemers, zzp’ers, ouderen, cultuurinstellingen, scholen en/of (sport)verenigingen. Ook werd een goed bereikbare testlocatie voor corona geopend.

Alles was, en is, erop gericht om de gevolgen van de crisis op te vangen en tegelijk te zorgen sterker uit de crisis te komen. De gemeenteraad stelde in 2020 een fonds van vijf miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning van inwoners en ondernemers. Door het uitvoeren van de landelijke regelingen, het door laten draaien van de dienstverlening, met de beperkingen van thuiswerken, kon de gemeente niet alle projecten uitvoeren zoals eigenlijk gepland. De gemeente sluit het jaar af met een voordelig financieel resultaat van circa € 1,3 miljoen. Bij de begroting van 2020 werd nog uitgegaan van een tekort van € 6,4 miljoen.  

De crisis zorgde ervoor dat onze verwachtingen bij het opstellen van de begroting 2020 volledig op de schop ging. In het begin waren we optimistisch over de economie. Gedurende het jaar moesten we ons beeld hierop bijstellen. Het is niet eenvoudig om te voorspellen welke impact de pandemie op de financiën en onze gemeente heeft. Daarom is afgelopen jaar een zogenoemde beleidsarme begroting voor 2021 opgesteld, en vulde de Nota van wijziging deze later in het jaar aan.
Om in deze moeilijke tijd een stabieler bestuur te creëren, is de coalitie deze zomer uitgebreid.  

Natuurlijk boekten we het afgelopen jaar ook mooie resultaten op andere vlakken dan de crisis. Een greep hieruit: waterbergings- en recreatiegebied de Nieuwe Driemanspolder werd geopend; inwoners maakten gretig gebruik van de subsidie om woningen te isoleren en groene daken aan te leggen; we maakten een start met het versterkingsprogramma Leidschendam-Noord; we werkten samen met ondernemers aan toekomstbestendige winkelgebieden; we namen afscheid van sociaal werkbedrijf DSW en gingen over naar nieuw werkbedrijf de Binnenbaan; de bouw van integraal kindcentrum De Tol begon en er werd besloten wat de bestemmingen zijn van de Eneco-gelden.

We prijzen de creativiteit, flexibiliteit en zorgzaamheid van iedereen. Waar activiteiten en evenementen niet door konden gaan, werden alternatieven verzonnen. Denk aan Koningsdag, de activiteiten rond 75 jaar Vrijheid, Dodenherdenking, maar ook (digitale) bewonersavonden en jeugdactiviteiten of de vele initiatieven die ontstonden om kwetsbare inwoners te helpen.

Ook zijn samenwerkingen en contacten met verenigingen, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners geïntensiveerd. Laten we de goede dingen meenemen naar de toekomst. We weten allemaal dat de strijd nog niet gewonnen is, maar we staan er samen in. We blijven een stevig vangnet bieden en we zijn er voor hen die ons nodig hebben.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Klaas Tigelaar
Astrid van Eekelen
Floor Kist

Jan-Willem Rouwendal
Juliette Bouw

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39