Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Voortgang uitvoering investeringskredieten

In onderstaande tabel is de realisatie van het investeringsplan 2020 opgenomen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de totale investeringskredieten per 31-12-2020.

UITVOERING INVESTERINGSPLAN 2020

VOORTGANG UITVOERING TOTALE INVESTERINGSKREDIET

Activa

Activa omschrijving

Uitgaven planning 2020

Inkomsten planning2020

Geboekt uitgaven 2020

Geboekt inkomsten 2020

Saldo activa uitgaven 2020

Saldo inkomsten activa 2020

Inv. krediet uitgaven

Inv. krediet inkomsten

Geboekt uitgaven

Geboekt inkomsten

Saldo activa uitgaven

Saldo activa inkomsten

Bestuur en Ondersteuning

203.799

0

86.652

0

117.147

0

671.000

0

553.853

0

117.147

0

20171031

Vervangen basisregistratie incl.BGT

56.988

0

70.233

0

-13.245

0

436.000

0

449.246

0

-13.245

0

20181040

Wettelijke basisregistraties (NHR)

71.812

0

1.202

0

70.609

0

160.000

0

89.391

0

70.609

0

20201050

Vastgoedmanagementsysteem 2020

75.000

0

15.217

0

59.783

0

75.000

0

15.217

0

59.783

0

Overhead

2.457.512

0

1.790.306

0

667.207

0

4.758.178

0

2.693.503

0

2.064.675

0

20161025

Server hardware SBC

36.351

0

29.009

0

7.342

0

200.000

0

192.658

0

7.342

0

20171015

Renault Kangoo ZE pick-up Wpnr.80

35.000

0

37.631

0

-2.631

0

35.000

0

37.631

0

-2.631

0

20171017

Renault Kangoo ZE bestel Wpnr.83

32.700

0

26.921

0

5.779

0

32.700

0

26.921

0

5.779

0

20171038

Mobile device management 2017

25.000

0

23.550

0

1.450

0

25.000

0

23.550

0

1.450

0

20171039

Verv. 1e deel grafische werkplekken 2017

39.701

0

39.751

0

-50

0

40.000

0

40.050

0

-50

0

20171050

DMO Gegevensmanagement software

95.774

0

93.448

0

2.325

0

345.810

0

343.485

0

2.325

0

20181017

Peugeot E-Expert wpnr. 22

54.500

0

0

0

54.500

0

54.500

0

0

0

54.500

0

20181019

Pick-up VW Transporter wpnr.39

54.500

0

30.595

0

23.905

0

54.500

0

30.595

0

23.905

0

20181023

Pick-up VW Transporter wpnr.44

54.500

0

30.595

0

23.905

0

54.500

0

30.595

0

23.905

0

20181026

Pick-up VW Transporter wpnr.47

54.500

0

30.595

0

23.905

0

54.500

0

30.595

0

23.905

0

20181027

Peugeot E-Expert wpnr.32

54.500

0

0

0

54.500

0

54.500

0

0

0

54.500

0

20181032

Pick-up VW Transporter wpnr.60

54.500

0

30.595

0

23.905

0

54.500

0

30.595

0

23.905

0

20181043

Wifi vervanging bestaande accespoints

120.000

0

12.461

0

107.539

0

120.000

0

12.461

0

107.539

0

20181045

Verv. 2e deel grafische werkplekken 2018

34.610

0

31.401

0

3.209

0

36.468

0

36.791

0

-323

0

20191009

Renault Kangoo ZE bestel Wpnr.81

35.000

0

37.631

0

-2.631

0

35.000

0

37.631

0

-2.631

0

20191010

Renault Kangoo ZE personen Wpnr.82

35.000

0

31.002

0

3.998

0

35.000

0

31.002

0

3.998

0

20191022

Oracle / Unix 2019

25.000

0

20.621

0

4.379

0

25.000

0

20.621

0

4.379

0

20191030

Back-Up (tapedrives) 2019

9.362

0

5.424

0

3.938

0

30.000

0

26.062

0

3.938

0

20191035

Verv. 1e deel thin cliënts en monitoren

102.769

0

102.484

0

285

0

127.500

0

127.215

0

285

0

20191056

Vervangen AV installatie Raadzaal

103.640

0

83.933

0

19.707

0

350.000

0

330.293

0

19.707

0

20201004

Oracle / Unix 2020

0

0

1.134

0

-1.134

0

300.000

0

1.134

0

298.866

0

20201018

Renault Kangoo ZE bestel Wpnr.84

32.700

0

28.184

0

4.516

0

32.700

0

28.184

0

4.516

0

20201024

Vervanging tablets 2020

350.000

0

353.183

0

-3.183

0

350.000

0

353.183

0

-3.183

0

20201026

Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020

40.000

0

0

0

40.000

0

40.000

0

0

0

40.000

0

20201027

Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren

127.500

0

31.659

0

95.841

0

127.500

0

31.659

0

95.841

0

20201028

Mobile device management 2020

127.500

0

128.659

0

-1.159

0

127.500

0

128.659

0

-1.159

0

20211011

Verv. 2e deel grafische werkplekken 2021

25.000

0

20.333

0

4.667

0

25.000

0

20.333

0

4.667

0

20211020

Vervanging mobiele telefonie

0

0

68.325

0

-68.325

0

450.000

0

68.325

0

381.675

0

20211021

DMO Applicaties en automatisering

15.792

0

17.659

0

-1.867

0

120.000

0

51.867

0

68.133

0

20211022

DMO KCS - Geheugen van LV

312.113

0

194.760

0

117.353

0

770.000

0

352.647

0

417.353

0

20211023

DMO Informatieveiligheid en privacy

220.000

0

99.456

0

120.544

0

351.000

0

99.456

0

251.544

0

20211024

DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm.

150.000

0

149.304

0

696

0

300.000

0

149.304

0

150.696

0

Verkeer en Vervoer

8.289.498

494.500

6.857.227

281.887

1.432.272

212.613

22.321.662

1.933.031

16.235.851

1.650.678

6.085.074

282.353

20151042

UVP-Maatregelen Duivensteijn (5.3)

39.563

0

16.919

0

22.644

0

432.750

0

150.106

0

282.644

0

20159002

Bouwkosten - DNS

30.000

0

0

0

30.000

0

30.000

0

0

0

30.000

0

20159003

Bouwkosten - Veenpoldersweg

2.658.264

0

4.282.297

14.875

-1.624.033

-14.875

9.949.427

344.825

8.823.460

359.700

1.125.967

-14.875

20159004

VAT - historische kosten t/m 2017

603.150

0

724.411

13.418

-121.262

-13.418

2.079.738

69.810

1.807.459

13.488

272.278

56.323

20161038

UVP-Extra Parkeerplaatsen

23.000

0

15.392

0

7.608

0

211.943

0

104.335

0

107.608

0

20161063

UVP-Verlengde Velostrada (2.3)

354.292

0

23.653

0

330.639

0

1.417.464

946.396

1.086.825

946.396

330.639

0

20171041

UVP- Fietsroute Weigelia

380.000

175.000

297.500

148.750

82.500

26.250

380.000

175.000

297.500

148.750

82.500

26.250

20171048

UVP-Duurzaam veilig bhproject Steelaan

149.829

93.000

54.384

54.384

95.445

38.616

190.000

133.000

94.555

94.384

95.445

38.616

20171064

UVP- Vlietbruggen

847.073

0

59.172

0

787.901

0

1.889.439

0

601.538

0

1.287.901

0

20181001

Verkeersregelinstallaties 2018

128.524

0

64.142

0

64.381

0

490.376

0

425.995

0

64.381

0

20181003

OV armaturen 2018

74.411

0

0

0

74.411

0

200.000

0

125.589

0

74.411

0

20181004

OV lichtmasten 2018

61.224

0

41.629

0

19.595

0

200.000

0

180.405

0

19.595

0

20181060

Aanleg parkeerterrein Venestraat

163.735

0

1.950

0

161.785

0

164.000

0

2.215

0

161.785

0

20191011

Verkeersregelinstallaties 2019

490.500

0

221.857

0

268.643

0

490.500

0

221.857

0

268.643

0

20191012

Groot onderhoud kunstwerken beton 2019

125.921

0

120.455

0

5.465

0

163.500

0

158.035

0

5.465

0

20191013

OV armaturen 2019

97.482

0

85.075

0

12.406

0

218.000

0

205.594

0

12.406

0

20191014

Ov lichtmasten 2019

151.238

0

23.102

0

128.135

0

218.000

0

89.865

0

128.135

0

20191055

Verkeersremmende maatregelen Wilsveen

111.000

0

32.329

0

78.671

0

111.000

0

32.329

0

78.671

0

20191059

Ombouw verkeerslichten naar I-VRI

116.206

119.000

2.661

5.455

113.545

113.545

119.000

119.000

5.455

5.455

113.545

113.545

20191062

Inr. projectgebied buiten GREX Rijnland

15.000

0

0

0

15.000

0

65.000

0

0

0

65.000

0

20191065

Aanpassen I-VRI Mall of the Neth.

284.291

0

272.796

0

11.495

0

285.000

0

273.505

0

11.495

0

20191077

Aanpassingen parkeergarage Oude Haven

200.000

0

0

0

200.000

0

200.000

0

0

0

200.000

0

20199001

UVP Recon.Nieuwstr./Dam Bouwkosten

252.244

37.500

265.690

45.006

-13.447

-7.506

1.283.971

75.000

1.297.418

82.506

-14.184

-7.506

20201012

Verkeersregelinstallaties 2020

190.500

0

0

0

190.500

0

490.500

0

0

0

490.500

0

20201019

Groot onderhoud Kunstwerken 2020

163.500

0

114.756

0

48.744

0

163.500

0

114.756

0

48.744

0

20201036

Dubbelzijdig fietspad B. Banninglaan

160.555

0

1.913

0

158.642

0

160.555

0

1.913

0

158.642

0

20201048

Herinr. openbare ruimte Strabolaan e.o.

25.000

0

11.043

0

13.957

0

55.000

0

11.043

0

43.957

0

20201052

Strabolaan e.o. fietspaden bouwkst

113.000

0

35.579

0

77.421

0

113.000

0

35.579

0

77.421

0

20201054

PRIS (ParkeerRouteInformatieSysteem)

105.000

0

19.028

0

85.973

0

105.000

0

19.028

0

85.973

0

20201056

Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk

25.000

0

0

0

25.000

0

80.000

0

0

0

80.000

0

20201058

Ombouw I-VRI nr.2053-2415-2419-2401-2402

70.000

70.000

56.000

0

14.000

70.000

70.000

70.000

56.000

0

14.000

70.000

20201059

Displays brugsignalering

80.000

0

0

0

80.000

0

80.000

0

0

0

80.000

0

20211040

Parkeersensoren

0

0

13.493

0

-13.493

0

215.000

0

13.493

0

201.508

0

Onderwijs

12.381.293

0

8.687.625

0

3.693.667

0

42.101.742

-

11.134.431

-

30.967.311

-

20071155

Nieuwbouw VO Veurs Voorburg

1.000.000

0

462.045

0

537.955

0

11.653.405

0

1.306.010

0

10.347.395

0

20081125

Nieuwbouw PO Trampoline / Elzenheuvel

4.615.434

0

4.579.724

0

35.710

0

4.800.012

0

4.764.302

0

35.710

0

20161042

Nw.bouw PO-school de Wegwijzer

5.000.000

0

3.196.091

0

1.803.910

0

6.794.409

0

4.016.673

0

2.777.737

0

20161043

Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek

1.000.000

0

174.281

0

825.719

0

8.686.792

0

685.888

0

8.000.904

0

20181047

Voorber.krediet Inv.IHP 2019-2022

23.162

0

0

0

23.162

0

109.235

0

86.073

0

23.162

0

20191048

Nieuwbouw Vijverhof PO-school

280.900

0

32.088

0

248.812

0

4.939.743

0

32.088

0

4.907.655

0

20191060

Grond school Veurse Voorburg

180.897

0

180.897

0

0

0

180.897

0

180.897

0

0

0

20191061

Schoolplein Veurse Voorburg

0

0

62.500

0

-62.500

0

62.500

0

62.500

0

0

0

20201037

Nieuwbouw Bernadette PO-school

280.900

0

0

0

280.900

0

4.874.749

0

0

0

4.874.749

0

Sport, cultuur en recreatie

2.332.200

0

1.939.930

0

392.270

0

6.765.942

-

5.305.872

-

1.460.070

-

20161014

SP "t Loo beschoeiing veld 4+5+6+7

66.550

0

53.850

0

12.700

0

66.550

0

53.850

0

12.700

0

20161074

Nieuwbouw Maartens / Novumhal

248.436

0

167.025

0

81.411

0

3.268.572

0

3.187.161

0

81.411

0

20181049

Sp.Westvliet vervanging atletiekbaan

171.443

0

158.233

0

13.210

0

176.418

0

163.208

0

13.210

0

20181061

SPP Duyvesteijn hekken + bereg.hoofdveld

10.813

0

12.540

0

-1.727

0

126.877

0

128.604

0

-1.727

0

20181067

Renovatie veld 2 sportpark Meerhorst

36.147

0

22.807

0

13.340

0

54.450

0

41.110

0

13.340

0

20181068

SP 't Loo Grasveld 7 Forum Sport

43.259

0

0

0

43.259

0

119.694

0

76.435

0

43.259

0

20191041

Sp. Westvliet verv kunstgrasvelden 2+3

619.689

0

522.481

0

97.208

0

622.194

0

524.986

0

97.208

0

20191050

SP 't Loo veld 4 hekwerk enof verharding

58.225

0

17.980

0

40.245

0

58.225

0

17.980

0

40.245

0

20191052

SP Westvliet alg. inrichting 2019

1.917

0

0

0

1.917

0

36.397

0

34.480

0

1.917

0

20191053

SP Kastelenring alg. inrichting 2019

9.137

0

4.584

0

4.553

0

52.647

0

48.094

0

4.553

0

20191064

t Loo algemene inri./verhard.

8.690

0

7.485

0

1.205

0

58.225

0

57.020

0

1.205

0

20201017

Vervangen speelvoorzieningen 2020

457.800

0

463.326

0

-5.526

0

457.800

0

463.326

0

-5.526

0

20201042

SP Westvliet alg. inrichting 2020

32.162

0

0

0

32.162

0

32.162

0

0

0

32.162

0

20201043

SP Kastelenring alg. inrichting 2020

33.106

0

0

0

33.106

0

33.106

0

0

0

33.106

0

20201046

Westvliet Korfb kunstg.hoofdveld

100.000

0

102.463

0

-2.463

0

100.000

0

102.463

0

-2.463

0

20201055

LED-verl. velden (bijdr. aan derden)

166.500

0

166.500

0

0

0

466.500

0

166.500

0

300.000

0

20201057

Skatepark Noordsingel

10.000

0

0

0

10.000

0

300.000

0

0

0

300.000

0

20201060

Inventaris sportkantine De Bocht-De Tas

65.000

0

47.660

0

17.340

0

65.000

0

47.660

0

17.340

0

20209001

Akoestiek b.s.a. De Leenkamp

93.325

0

81.664

0

11.661

0

93.325

0

81.664

0

11.661

0

20211007

Vervangen speelvoorzieningen 2021

0

0

1.911

0

-1.911

0

477.800

0

1.911

0

475.889

0

20251006

Westvliet Korfb kunstg.bijveld

100.000

0

109.420

0

-9.420

0

100.000

0

109.420

0

-9.420

0

Sociaal domein

43.000

0

43.000

0

0

0

72.517

-

72.517

-

-0

-

20161059

Herstel / vernieuwing de Loopplank

43.000

0

43.000

0

-0

0

72.517

0

72.517

0

-0

0

Volksgezondheid en milieu

3.191.955

-4.706

1.802.585

7.506

1.389.370

-12.212

27.570.004

-

3.643.883

12.212

23.925.383

-12.212

20171042

Gemaal Strabolaan

350.000

0

271.011

0

78.989

0

350.000

0

271.011

0

78.989

0

20181050

Rioolvervanging Prinsenhof Laag

33.358

0

56.708

0

-23.350

0

4.555.500

0

32.142

0

4.523.358

0

20181051

Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o.

-0

0

5.637

0

-5.637

0

5.094.857

0

15.494

0

5.079.363

0

20181052

Rioolvervanging v.Leeuwenstraat

100.000

0

70.804

0

29.196

0

100.000

0

70.804

0

29.196

0

20191018

Vervanging rioolinstallatie 2019

36.355

-4.706

20.286

0

16.069

-4.706

148.000

0

131.931

4.706

16.069

-4.706

20191031

Vervanging rioolbesturing 2019

83.184

0

0

0

83.184

0

109.000

0

25.816

0

83.184

0

20191032

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2019

79.618

0

11.673

0

67.945

0

90.000

0

22.055

0

67.945

0

20191044

Levensduur verlengende rep.en ren.2019

498.661

0

451.025

0

47.636

0

577.300

0

529.664

0

47.636

0

20191045

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2019

51.098

0

41.141

0

9.957

0

263.250

0

253.293

0

9.957

0

20191046

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2019

88.060

0

72.433

0

15.628

0

313.500

0

297.872

0

15.628

0

20199002

Rioolvervanging Nieuwstraat - Bouwkosten

269.021

0

266.165

7.506

2.857

-7.506

1.469.997

0

1.467.140

7.506

2.119

-7.506

20201016

Vervangen rioolinstallatie 2020

45.000

0

87.740

0

-42.740

0

545.000

0

87.740

0

457.260

0

20201022

Vervanging rioolbesturing 2020

9.000

0

0

0

9.000

0

109.000

0

0

0

109.000

0

20201023

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020

8.100

0

0

0

8.100

0

98.100

0

0

0

98.100

0

20201032

Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr

57.000

0

8.935

0

48.065

0

3.388.000

0

8.935

0

3.379.065

0

20201033

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020

263.500

0

0

0

263.500

0

263.500

0

0

0

263.500

0

20201034

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2020

280.000

0

36.154

0

243.846

0

368.000

0

36.154

0

331.846

0

20201035

Levensduur verlengende rep. en ren. 2020

130.000

0

21.772

0

108.228

0

390.000

0

21.772

0

368.228

0

20201051

RV Strabolaan bouwkst incl. meer-minder

150.000

0

100.591

0

49.409

0

320.000

0

100.591

0

219.409

0

20201053

Rioolinstall.Gemaal Straboln/ Bouwkosten

397.000

0

271.469

0

125.531

0

397.000

0

271.469

0

125.531

0

20211003

Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan

50.000

0

0

0

50.000

0

3.000.000

0

0

0

3.000.000

0

20211031

Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan

110.000

0

6.471

0

103.530

0

800.000

0

0

0

800.000

0

20211033

Rioolvervanging dr. V Noorstraat

25.000

0

0

0

25.000

0

190.000

0

0

0

190.000

0

20221017

Rioolvervanging Marcelis Emantslaan

42.000

0

1.286

0

40.714

0

2.487.000

0

0

0

2.487.000

0

20221039

Rioolvervanging Veursestraatweg

36.000

0

1.286

0

34.714

0

2.143.000

0

0

0

2.143.000

0

VHROSV

50.000

0

45.766

0

4.234

0

350.000

-

45.766

-

304.234

-

20201049

Nazorg Rietvink

50.000

0

45.766

0

4.234

0

350.000

0

45.766

0

304.234

0

Totaal

28.949.257

489.794

21.253.090

289.393

7.696.167

200.401

104.611.046

1.933.031

39.685.676

1.662.890

64.923.895

270.141

Bedragen x € 1

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39