Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Subsidielijst

Het overzicht van de verstrekte subsidies 2020 is opgenomen op de gemeentelijke website onder
https://www.lv.nl/subsidieregister.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39