Jaarstukken 2020
portal

Programma's

1. Veiligheid

Omschrijving

Het programma veiligheid richt zich op de veiligheid in de gemeente Leidschendam-Voorburg en het gevoel van veiligheid van de inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente. De gemeente heeft daarbij een regiefunctie en werkt nauw samen met partners in veiligheid zoals het Openbaar Ministerie, politie, brandweer, woningbouwverenigingen, Omgevingsdienst Haaglanden en zorginstellingen. Daarnaast zet de gemeente zelf ook instrumenten in zoals preventie, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Lasten & baten

Lasten

8.426

3,7 %

Baten

275

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39