Jaarstukken 2020
portal

Programma's

Overzicht programma's

De programmaverantwoording bevat de verantwoording over de realisatie van de programma's en overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. In de jaarstukken 2020 is conform wet- en regelgeving het onderdeel onvoorzien apart opgenomen. Bij de begroting 2020 waren de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien samen opgenomen.

De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in:

 • de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken - Wat willen we bereiken?
 • de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd - Wat hebben we daarvoor gedaan?
 • de gerealiseerde baten en lasten - Wat heeft het gekost?
Zoeken binnen deze pagina.
Kies een van de sorteer opties.
Sorteren op
Kies uw weergave.
Weergave
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 10.987
  Gerealiseerd € 10.520
  Afwijking € 467
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 8.494
  Gerealiseerd € 8.426
  Afwijking € 68
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 9.692
  Gerealiseerd € 9.382
  Afwijking € 310
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 6.888
  Gerealiseerd € 5.960
  Afwijking € 928
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 7.719
  Gerealiseerd € 7.387
  Afwijking € 332
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 17.712
  Gerealiseerd € 18.012
  Afwijking € -300
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 110.729
  Gerealiseerd € 109.428
  Afwijking € 1.301
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 20.965
  Gerealiseerd € 20.362
  Afwijking € 603
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 14.353
  Gerealiseerd € 9.395
  Afwijking € 4.958
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 255
  Gerealiseerd € 2.105
  Afwijking € -1.850
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 28.659
  Gerealiseerd € 28.632
  Afwijking € 27
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 30
  Gerealiseerd € 29
  Afwijking € 1
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 100
  Gerealiseerd € 0
  Afwijking € 0
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39