Jaarstukken 2020
portal

Programma's

2. Verkeer en Vervoer

Omschrijving

Binnen dit programma wordt gewerkt aan een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente. De gemeente zorgt voor de uitvoering van het Verkeer- en Vervoersplan (VVP) en werkt mee aan projecten in de regio. Versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur, verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en aandacht voor langzaam verkeer hebben hierin een plek. Er wordt gewerkt aan voldoende parkeerruimte voor inwoners en bezoekers. De gemeente stimuleert dat meer mensen de fiets en openbaar vervoer gebruiken.

Lasten & baten

Lasten

9.382

4,1 %

Baten

956

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39