Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Kerngegevens

 

31-12-2020

31-12-2019

Sociale structuur

Aantal inwoners:

76.439

76.537

waarvan 0-19 jaar

16.421

16.386

waarvan 20-64 jaar

42.329

42.581

waarvan 65 jaar en ouder

17.689

17.564

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

1.695

1.632

waarvan personen jonger dan 21 jaar

17

16

waarvan personen tussen 21 en 65 jaar

1.650

1.585

waarvan personen van 65 jaar en ouder*

0

0

waarvan personen in inrichting

28

31

Aantal Ioaw/Ioaz-uitkeringsgerechtigden

114

118

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in hectare)

3.562

3.562

waarvan binnenwater

344

288

waarvan historische stads- of dorpskern

3

3

Aantal woningen en wooneenheden

36.935

36.876

Capaciteit bijzondere woongebouwen

288

197

Oppervlakte van de wegen in m2

2.947.534

2.990.074

Lengte van de waterwegen binnen de bebouwde kom in kilometer

86

86

Lengte van de waterwegen buiten de bebouwde kom in kilometer

15

15

Oppervlakte openbaar groen in hectare

255

255

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39