Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Voor een goede dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instellingen is een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering randvoorwaardelijk. Bedrijfsvoering definiëren we als de ondersteunende processen die het mogelijk maken de programma’s te verwezenlijken.

In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling richting een opgavegerichte, flexibele organisatie die de klant centraal stelt en een betrouwbare samenwerkingspartner is. De basis daarvoor is gelegd in het Contourenplan 2017. De succesfactoren en organisatieprincipes uit dat plan staan onverminderd overeind, zoals de behoeften van onze inwoners als uitgangspunt nemen, het werken met heldere opdrachten en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de prestaties van de gehele organisatie. Dat heeft zich vertaald naar onder andere een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het MT voor de gehele organisatie, veel ruimte bij medewerkers en een sturing die de grote opgaven centraal stelt.

Het is nodig om als organisatie effectiever te worden in en voor onze lokale samenleving. Dat vraagt in Leidschendam-Voorburg om aanscherpingen in de formele sturing en in het wegnemen van onduidelijkheden over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Het vraagt ook om meer leiderschap als het gaat om focus aanbrengen, prioriteiten stellen en koers houden. De verbetering van de bedrijfsvoering gebeurt aan de hand van de volgende thema’s:

  • Het voeren van het gesprek op strategisch niveau en het behartigen van onze belangen in de regio;
  • Keuzes maken, koers houden en zaken ‘af-maken’ op concernniveau;
  • De gewenste samenhang binnen en tussen de ‘domeinen’ (sociaal, ruimtelijk, dienstverlening etc.);
  • De verbinding met het bestuur en onze politiek-bestuurlijke antenne.

Als eerste stap is in 2020 het sturingsmodel aangepast en de directie versterkt met een directeur Ruimte en een directeur Sociaal.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39